Γονικός λογαριασμός

Για ποιο λόγο χρειάζομαι γονικό λογαριασμό;

Η δημιουργία ενός γονικού λογαριασμού είναι μια καλή ευκαιρία να καθορίσετε τους όρους παιχνιδιού με το παιδί σας. Εκτός αυτού, ένας επιπλέον λογαριασμός εμποδίζει την πρόσβαση του παιδιού σας σε σημαντικά δεδομένα όπως τα δεδομένα πληρωμής.

Σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε έναν γονικό λογαριασμό!

Ποια προτερήματα έχει ένας γονικός λογαριασμός;

Κοινοί κανόνες παιχνιδιού

Καθορίστε τους κανόνες του Wizard101 μαζί με το παιδί σας:

  • Να επιτραπεί η ελεύθερη συνομιλία;
  • Να αγοράζονται Κορώνες;

Προστασία των δεδομένων σας

Με τον επιπλέον λογαριασμό εμποδίζετε το παιδί σας να δει τις πληροφορίες πληρωμής ή προσωπικά στοιχεία.

Διαφάνεια για όλους

Μπορείτε να δείτε τι αγοράστηκε από τον δικό σας κι από τον λογαριασμό/τους λογαριασμούς του παιδιού/των παιδιών σας.

Πώς δημιουργώ γονικό λογαριασμό;

Έχετε ήδη έναν κανονικό λογαριασμό στο Wizard101; Συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας.
Αν δεν έχετε, συνδεθείτε στο λογαριασμό του παιδιού σας. Από εκεί, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δικό σας λογαριασμό.
Κάντε κλικ στο «Γονικός λογαριασμός» στη διαχείριση λογαριασμών και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Προσοχή: Μην χρησιμοποιήσετε τον κωδικό του παιδιού σας για τον γονικό λογαριασμό!
Μόλις δημιουργήσετε τον γονικό λογαριασμό, πατήστε «Γονικός λογαριασμός» στη διαχείριση λογαριασμών και θα βρεθείτε κατευθείαν στη διαχείριση των παιδικών λογαριασμών, όπου μπορείτε να προσθέσετε και άλλους παιδικούς λογαριασμούς.
Έχετε άλλες ερωτήσεις για τον γονικό λογαριασμό; Απευθυνθείτε στην Υποστήριξη.